4 ข้อดี ที่ควรเริ่มลงทุนให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวม

by kanlongthun
ให้เงินทำงาน

ในวันนึงที่เข้าสู่วัยเกษียณ ไม่ได้ทำงานแล้ว จะเอาอะไรกิน อะไรใช้ คงเป็นคำถามที่หลายคนคิด แต่ไม่ได้มีการวางแผน และเตรียมเงินสำรองไว้อย่างจริงจัง ซึ่งมาจากสาเหตุหลายปัจจัย ทั้งการขาดความรู้ ความเข้าใจ ไม่มีวินัยทางการเงินเพียงพอ รวมไปถึงการขาดการออม และยังไม่ได้เริ่มต้นการลงทุน สำหรับการให้เงินทำงานที่พนักงานประจำสามารถเรียนรู้และเริ่มต้นทำได้ง่าย ๆ ก็คือการออมและสร้างกำไรผ่านกองทุนรวม ซึ่งจะมีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลคัดสรรหุ้นที่ดี และมีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์ในแต่ละช่วงเศรษฐกิจ โดยการลงทุนรูปแบบนี้มีข้อดีอย่างไร ทำไมถึงเหมาะที่เหล่ามนุษย์เงินเดือนจะใช้เป็นเครื่องมือสร้างเงินเกษียณ มาเรียนรู้ไปด้วยกัน 

ให้เงินทำงาน ผ่านกองทุนรวม

1. กองทุนรวมมีการกระจายการลงทุนที่ดี

ความเสี่ยงกับการลงทุนถือเป็นของคู่กัน ดังนั้น การกระจายการลงทุนไปยังหุ้นกลุ่มต่าง ๆ อย่างเหมาะสม จึงเป็นข้อดีที่กองทุนรวมมี โดยผู้จัดการกองทุนจะทำหน้าที่เลือกสรรหุ้นดี ที่ตอบโจทย์ต่อการสร้างผลกำไร ในแต่ละสินทรัพย์และเป้าหมายการลงทุนของแต่ละกอง ซึ่งจะทำให้สามารถกระจายความเสี่ยงได้ดีกว่าการลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งแต่เพียงอย่างเดียว โดยหากเกิดวิกฤติย่อมมีโอกาสที่จะสูญเงินหรือขาดทุนได้ 

2. กองทุนรวมให้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนภาพรวมสินทรัพย์นั้น ๆ

แน่นอนว่าการลงทุนในกองทุนรวม เป็นการลงทุนผ่านสินค้าต่าง ๆ ที่มีอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ เพียงแค่ผู้ลงทุนไม่ได้คัดสรรหุ้นเอง แต่เปลี่ยนมาให้ผู้จัดการกองทุนซึ่งมีความชำนาญทำหน้าที่แทน โดยหากในอนาคตข้างหน้า 5 ปี หรือ 10 ปี ตลาดหุ้นมีแนวโน้มสร้างกำไรที่ดี ผู้ที่ลงทุนผ่านกองทุนรวมก็จะมีโอกาสสร้างผลตอบแทนโดยเฉลี่ยที่ใกล้เคียงหรือเทียบเท่ากับผู้ลงทุนในหุ้นด้วยตนเองได้ 

3. กองทุนรวมมีการปรับเปลี่ยนหุ้น หรือสินทรัพย์ที่ลงทุนตลอด

สำหรับผู้ลงทุนที่ไม่มีความรู้ความชำนาญ ไม่มีเวลาสำหรับการมานั่งติดตามข่าว อ่านงบการเงิน วิเคราะห์กราฟ จับทิศทางการลงทุนด้วยตนเอง การลงทุนเลือกหุ้นด้วยตนเอง ก็คงไม่เหมาะ ทางเลือกที่ดีกว่าก็คือการลงทุนผ่านกองทุนรวม ที่มีทีมผู้จัดการกองทุนคอยสับเปลี่ยนหุ้น หรือสินทรัพย์ที่เข้าไปลงทุนให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงที่เกิดภาวะวิกฤติต่าง ๆ เช่น เกิดสงคราม วิกฤติเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ เกิดโรคระบาด 

4. กองทุนรวมได้รับการตรวจสอบผลการดำเนินงานตลอดเวลา

ข้อดีข้อสุดท้ายของกองทุนรวม ก็คือ เป็นรูปแบบการลงทุนที่มีผู้คอยทำหน้าที่ตรวจสอบผลการดำเนินงานของทีมผู้จัดการกองอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอง และสื่อด้านการลงทุนต่าง ๆ ที่จะคอยทำหน้าที่วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการลงทุนในกองทุนประเภทเดียวกัน ซึ่งหากดำเนินงานได้ไม่ดี ก็อาจจะเป็นเหตุให้นักลงทุนหันไปลงทุนกองอื่นแทนได้ 

สำหรับผู้ที่ทำงานประจำ มีรายได้จากเงินเดือนเพียงช่องทางเดียว ด้วยเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัด การลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก รวมทั้งต้องมีเวลาเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่อง อาจจะไม่เหมาะสม กองทุนรวม จึงถือเป็นรูปแบบการลงทุนทางเลือกที่มีข้อดี ตอบโจทย์ต่อไลฟ์สไตล์ของเหล่ามนุษย์เงินเดือนได้นำมาใช้เป็นเครื่องมือให้ เงินทำงาน สร้างกองทุนสำรองไว้ใช้ในยามบั้นปลายของชีวิต เพื่อสร้างความสุขในรูปแบบการใช้ชีวิตตามเป้าหมายของตนเอง

อ่านเพิ่มเติม: 3 สัญญาณเตือนวิกฤติหนี้ท่วมหัว ที่ควรรู้ก่อนหมดตัว

เรื่องที่คล้ายกัน

Leave a Comment