แนะ 4 วิธี ปั้นเครดิตทางการเงิน สร้างความเชื่อมั่นในวันที่ต้องกู้

by kanlongthun
ปั้นเครดิต

ความน่าเชื่อถือทางด้านการเงิน หรือเครดิต นับเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญ ที่จะส่งเสริมให้เราสามารถทำธุรกรรม หรือการดำเนินการขอสินเชื่อด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นส่วนบุคคล หรือเพื่อธุรกิจ สามารถทำได้แบบคล่องแคล้ว ไม่ติดขัด การรักษาเครดิตทางการเงิน การปั้นเครดิต จึงเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ควรมองข้าม หรือละเลย ไม่ให้ความสนใจ เพราะหากใช้จ่ายตามใจ จนติด Black ในเครดิตบูโร นั่นย่อมหมายถึง หากคุณต้องการยื่นขอกู้ประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะซื้อบ้าน ซื้อรถ หรือขอสินเชื่อเพื่อการทำธุรกิจ คุณย่อมต้องเผชิญกับอุปสรรคจากการขาดความน่าเชื่อถือด้านการเงินอย่างแน่นอน

แล้วจะทำอย่างไร เพื่อปั้นเครดิตทางการเงิน สร้างความเชื่อมั่น ในวันที่ต้องกู้ มาเรียนรู้กับ 4 วิธีที่นำมาบอกเล่ากันได้เลย 

1. มีบัญชีเงินฝากที่มีรายรับ และรายจ่ายเข้า – ออกอย่างสม่ำเสมอ 

หลักฐานทางการเงินที่ดีที่สุด ที่ทุกคนควรมี ก็คือ บัญชีเงินฝากส่วนบุคคล ที่จะสามารถให้รายละเอียดได้ว่า ในแต่ละเดือนมีรายรับ และรายจ่าย เข้า – ออก อย่างไร มีความสม่ำเสมอมั่นคงแค่ไหน มีอัตราส่วนของรายรับ หรือรายจ่ายอย่างไหนมากกว่ากัน ซึ่งทางทีดี ควรมีเงินเข้าก้อนใหญ่ ๆ เป็นประจำ และทยอยถอนออกทีละน้อย ๆ เพื่อให้การเดินบัญชีทางการเงินมีความสวยงาม และสร้างความน่าเชื่อถือ แก่สถาบันการเงิน

2. ชำระหนี้ต่าง ๆ ตรงเวลา ไม่ขาดส่ง 

การทำธุรกรรมทางการเงิน เพื่อการชำระหนี้ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการกู้ซื้อบ้าน ซื้อรถ หรือสินเชื่อเงินสด บัตรเครดิตต่าง ๆ ควรมีการสำรองเงินเป็นค่าใช้จ่ายไว้ล่วงหน้า เพื่อจะสามารถชำระหนี้เหล่านี้ได้ตรงเวลา ไม่ผิดนัด หรือขาดส่ง ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติมตามมา ไม่ว่าจะเป็นค่าทวงถาม ดอกเบี้ยจากการชำระช้ากว่ากำหนด ซึ่งทำให้ยิ่งเป็นการสร้างหนี้ให้พอกพูน จนสุดท้ายหากปล่อยไว้นาน ๆ ก็อาจจะไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะจ่ายได้ ที่สำคัญความน่าเชื่อถือด้านการเงินก็จะหมดไปพร้อมกันด้วย 

3. ใช้บัตรเครดิตผ่อนชำระสินค้า เพื่อสร้างข้อมูลทางการเงินที่ตรวจสอบได้

บัตรเครดิตหากนำมาวางแผนการใช้จ่ายให้ดีก็จะมีประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะการใช้วงเงินในช่วงปลอดดอกเบี้ย รวมไปถึงการผ่อนชำระในแบบ 0 เปอร์เซนต์ ซึ่งทำให้มีเวลาที่เราสามารถหาเงินมาชำระหนี้แบบก้อนเล็ก ๆ ได้ ไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินยอดใหญ่ ๆ ที่บางครั้งสามารถนำไปใช้จ่ายอย่างอื่นที่มีความจำเป็นมากกว่าก่อนได้ นอกจากนั้นการผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่ชำระตรงเวลา ยังเป็นข้อมูลชั้นดีที่ช่วยส่งเสริมเป็นหลักฐานยืนยันความมีวินัยด้านการเงินได้เป็นอย่างดี

4. หากแบกรับภาระหนี้ไม่ไหว ให้ไปติดต่อสถาบันการเงินก่อนที่จะเสียเครดิต ผิดนัด 

สำหรับผู้ที่มีภาระหนี้สินในการกู้หลายช่องทาง และหากเจอสภาวะวิกฤติต่าง  ๆ ไม่ว่าจะรายได้ขาดหาย หรือมีเหตุจำเป็นต้องนำเงินไปใช้อย่างอื่นที่จำเป็นอย่างยิ่ง จนไม่สามารถนำเงินมาชำระหนี้คงค้างได้ตามกำหนด หากรู้ตัวล่วงหน้า ควรรีบติดต่อขอเข้าพบธนาคารที่ปล่อยกู้ เพื่อขอคำปรึกษาหาวิธีจัดการก่อนที่จะสายเกินแก้ เรื่องถูกส่งไปยังทนาย ต้องไปขึ้นศาล เพื่อพิจารณาไกล่เกลี่ย เสียทั้งเวลา เสียค่าใช้จ่าย รวมทั้งเครดิตการเงินก็พลอยจะเสียไปด้วย 

ข้อมูลทางการเงิน เป็นหลักฐานที่สำคัญต่อการสร้างเครดิตทางการเงินที่ดี ซึ่งเป็นตัวช่วยสนับสนุนในกรณีที่ต้องมีการทำธุรกรรมเพื่อขอสินเชื่อ เพื่อนำไปดำเนินการตามเป้าหมายในด้านต่าง ๆ 4 วิธีการที่นำมาแนะนำบอกเล่ากันนี้ คงช่วยให้หลาย ๆ คนที่เพิ่งเริ่มมีรายได้ หรือกำลังจะมีเป้าหมายในการกู้เงิน ได้มีการเตรียมตัว เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือด้านการเงิน ที่จะทำให้การกู้ในครั้งนั้น ๆ  สามารถทำได้แบบผ่านฉลุย

อ่านเพิ่มเติม: เสริมรายได้

เรื่องที่คล้ายกัน

Leave a Comment