5 วิธีฝึกลูกน้อยบริหารเงิน สร้างความมั่งคั่งตั้งแต่เด็ก

by kanlongthun
บริหารเงิน

เด็กเป็นช่วงวัยที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปลูกฝังนิสัย สร้างวินัยในเรื่องต่างๆ หนึ่งในสิ่งที่ผู้ปกครองควรแนะนำและหมั่นฝึกฝน คือ การบริหารเงิน เพื่อให้ลูกๆรู้จักใช้จ่ายอย่างรู้คุณค่า และต่อยอดมาสู่การลงทุนทำธุรกิจ มีความรู้ด้านการลงทุน ให้ออกดอกออกผลเพิ่มพูน สร้างความมั่นคง มั่งคั่งตั้งแต่ยังเด็ก

ผู้ปกครองควรฝึกลูก บริหารเงิน ด้วยวิธีใดบ้าง มาติดตาม แล้วลองนำไปปรับใช้กัน

1. ทำให้เห็นเป็นแบบอย่างแก่ลูก

เป็นเรื่องปกติที่เด็กๆ จะมีพฤติกรรมเลียนแบบผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิด การบ่มเพาะนิสัยฝึกวินัยด้านการบริหารการเงิน ซึ่งผู้ปกครองควรทำตัวเป็นแบบอย่างด้วยการถ่ายทอดเรื่องราววิธีการออมที่พ่อแม่ใช้ให้ลูกฟัง แนะนำประโยชน์ ชี้ให้ลูก ๆ เห็นคุณค่า และพาเด็ก ๆทำตาม เมื่อเขาได้เรียนรู้ และฝึกฝนบ่อยๆ จนกลายเป็นกิจวัตร ความคุ้นเคยเหล่านี้ ก็จะเกิดเป็นนิสัยที่ดี ที่ติดตัวต่อไปจนถึงตอนโต ซึ่งจะสร้างคุณค่าความมั่งคั่งในระยะยาวให้แก่ลูกๆ ได้อย่างแน่นอน

2. ฝึกให้ลูกรู้จักบันทึกรายรับ และรายจ่าย

การทำความรู้จักที่มาของเงิน และการไหลไปมาผ่านช่องทางต่างๆ เป็นพื้นฐานการบริหารการเงินที่เหล่าเศรษฐีทุกคนมีติดตัว การฝึกสอนให้ลูกๆ รู้จักทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย ทั้งรายวัน รายเดือน และรายปี  จะทำให้เด็ก ๆ รู้ว่าจะทำอย่างไรให้ได้เงินมา และใช้จ่ายออกไปอย่างไรให้คุ้มค่า ซึ่งจำเป็นจะต้องมีการวางแผนอย่างเข้าใจ รู้จักตั้งเป้างบประมาณใช้จ่าย และบริหารรายจ่ายตามความต้องการอย่างเป็นระบบ  

3. แนะนำวิธีการเลือกซื้อสินค้าให้คุ้มค่า

เด็ก ๆ เป็นวัยที่ยังหารายได้เองไม่ได้ การได้เงินมาส่วนใหญ่จึงมาจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง การซื้อสินค้าแต่ละชิ้นจึงมองที่ความต้องการอยากได้เป็นหลัก การฝึกให้ลูก ๆ รู้จักเลือกซื้อสินค้าให้สอดคล้องต่อความต้องการ ในราคาที่เหมาะสม รู้จักเปรียบเทียบสินค้า เพื่อแยกแยะข้อดี ข้อเสีย จะทำให้ลูก ๆ รู้จักใช้เงินอย่างคุ้มค่าในการซื้อของแต่ละชิ้น และยังรู้จักคุณค่าของเงิน พร้อมทั้งรู้จักรักษาดูแลของที่ซื้อมาให้ใช้งานได้นาน ๆ 

4. วางแผนการใช้จ่าย และการออมอย่างเป็นระบบ สม่ำเสมอ

ก่อนจะเลือกซื้อสินค้าแต่ละชิ้น โดยเฉพาะสินค้าที่มีราคาสูง ผู้ปกครองควรมีการฝึกให้ลูกรู้จักคิด วิเคราะห์ความต้องการ และการนำไปใช้ประโยชน์ ไม่ใช่ซื้อเพียงเพราะอารมณ์อยากได้ อยากมีเหมือนเช่นคนอื่น ๆ นอกจากนั้นควรฝึกให้ลูก ๆ รู้จักเก็บออมเงินเป็นของตนเอง เพื่อนำมาซื้อสินค้าที่ตัวเองต้องการ โดยอาจจะเริ่มต้นจากการให้เงินประเดิมเริ่มต้น แล้วให้เด็ก ๆ ต่อยอดออมเพิ่มเติมเป็นรายวัน รายเดือน จนเกิดเป็นเงินก้อนโต 

5. สอนการทำธุรกิจ และลงทุนสร้างเงินให้งอกเงย

เมื่อเวลาผ่านไป ค่าเงินต่างๆ อาจจะมีค่าลดลงตามสภาวะเงินเฟ้อ ซึ่งหากสะสมเงินออมไว้เฉยๆ ก็อาจจะทำให้เสียโอกาสได้  ดังนั้น ผู้ปกครองควรแนะนำวิธีแก่ลูกๆ ให้นำเงินดังกล่าวไปต่อยอดให้เกิดมูลค่าเพิ่มเติม เช่น การลงทุนทำธุรกิจง่าย ๆ ที่เด็ก ๆ พอจะเริ่มต้นได้ รวมไปถึงการลงทุนรูปแบบต่างๆ เช่น ซื้อสลากออมสิน ฝากสหกรณ์ ฝากธนาคาร ซึ่งจะทำให้เกิดเป็นกำไร ได้ดอกเบี้ยเพิ่มพูนจากมูลค่าเงินต้น  

การบริหารการเงิน เป็นทักษะส่วนบุคคล ที่ผู้ใดมีติดตัวไว้ตั้งแต่เด็ก ย่อมนำความมั่งคั่งมาหาได้ไม่ยากเย็น พ่อแม่ที่ต้องการให้ชีวิตลูกมีความสุขสบาย ร่ำรวย หลีกหนีจากความยากจน จึงควรหมั่นฝึกฝน สร้างทัศนคติที่ดีต่อการหา การบริหาร การใช้เงิน รวมไปถึงการลงทุนอย่างเป็นระบบ นิสัยที่ดีเหล่านี้จะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ลูก ๆ เติบโต เป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบ มีวินัย และเป็นเศรษฐีรายใหม่ต่อไป 

อ่านเพิ่มเติม: เข้าสู่ปี 2022 ส่อง 5 เทรนด์สุดล้ำ ที่ธุรกิจควรนำมาปรับใช้

เรื่องที่คล้ายกัน

Leave a Comment