เริ่มต้นชีวิตการทำงาน บริหารเงินเดือนอย่างไรให้มีเงินเก็บ กับ 5 เทคนิคที่ทำได้จริง

by kanlongthun
บริหารเงินเดือน

หลังจากเรียนจบ มีโอกาสเริ่มต้นทำงาน ได้เงินเดือน มีเงินใช้โดยไม่ต้องขอพ่อแม่ คงเป็นความสุขของบัณฑิตใหม่ป้ายแดง แต่สิ่งที่จะสร้างความภาคภูมิใจให้มากกว่านั้น ก็คือ การรู้จักบริหารเงินเดือนอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มีเงินออม เงินลงทุน สร้างความมั่งคั่งสู่อิสรภาพทางการเงิน ที่หลาย ๆ คนใฝ่ฝันอยากเกษียณเร็ว และเกษียณรวย แต่จินตนาการอย่างเดียวอาจจะไม่สามารถทำให้ไปถึงเป้าหมายนั้นได้ หากไม่มีการวางแผนและลงมือทำอย่างมุ่งมั่น อดทน ตั้งใจ สำหรับ First Jobber

จะมีแนวทางวิธีการบริหารเงินเดือนอย่างไร ที่ทำได้จริง ไม่มโน มาเรียนรู้ ทำความเข้าใจ และลองนำไปประยุกต์ใช้กันได้เลย 

1. วางแผนการใช้จ่ายอย่างเป็นระบบ และทำให้เป็นนิสัย 

สำหรับผู้เริ่มต้นการทำงานใหม่ ๆ รายได้มักจะมีแค่ช่องทางเดียว และเข้าแค่ครั้งเดียวช่วงปลายเดือน หรือต้นเดือนเท่านั้น สิ่งสำคัญที่จำเป็นต่อการบริหารเงินเดือนให้มีเพียงพอต่อการใช้จ่าย รวมไปถึงเหลือเพียงพอที่จะเก็บออม ก็คือ การวางแผนการใช้จ่ายอย่างเป็นระบบ กำหนดรายจ่ายที่จำเป็นไว้ล่วงหน้า เช่น ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่ากิน ค่าของใช้ รายจ่ายเพื่อการพักผ่อนและความบันเทิงต่าง ๆ ซึ่งควรแบ่งสัดส่วนให้เหมาะสม และควรมีเหลือเพื่อให้สามารถจัดสรรเป็นเงินออมได้ด้วย 

2. สร้างหนี้ดี ไม่ควรเริ่มต้นสร้างหนี้เสีย

เป็นธรรมดาสำหรับผู้ที่เพิ่งมีรายได้เป็นของตัวเอง มักจะมีสิ่งที่ต้องการจับจ่ายซื้อหาเป็นจำนวนมาก สิ่งสำคัญที่ต้องอดทน และฝืนใจให้ได้ ก็คือ การไม่สร้างหนี้เสีย แต่ควรสร้างหนี้ดี  สำหรับหนี้เสียนั้นส่วนใหญ่เป็นหนี้จากการบริโภค ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกิน เรื่องเที่ยว เรื่องของใช้ตามสมัยนิยม หรือตามเทรนด์ แต่ควรหันมาสร้างหนี้ดี เช่น การลงทุนซื้อสิ่งของต่าง ๆ สำหรับนำมาสร้างอาชีพ หารายได้เสริม หรือพัฒนาต่อยอดทักษะความสามารถของตัวเอง 

3. ฝึกวินัยการออม

การมีเงินเก็บ สำหรับวัยเพิ่งเริ่มต้นทำงาน หลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว แต่หากมีเป้าหมายในการสร้างอิสรภาพทางการเงินให้กับตัวเอง นี่ถือเป็นบันไดขั้นแรก ที่ต้องทำให้ได้ โดยควรฝึกวินัยการออม ด้วยการหักเงินจำนวนที่จะออมรายเดือน โดยการตัดบัญชีเงินเดือนแบบอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการลืม และการนำเงินไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น แทนที่จะนำไปเก็บออม 

4. เรียนรู้วิธีทำเงินให้งอกเงย ด้วยการลงทุน และลงมือทำ

การทำให้เงินเก็บสร้างกำไรแบบทบต้นได้ จำเป็นต้องอาศัยทั้งจำนวนเงิน ระยะเวลา และอัตราผลตอบแทน ซึ่งวัยเพิ่งเริ่มทำงาน มีความได้เปรียบในแง่ของระยะเวลาในการลงทุน ดังนั้นควรเริ่มต้นจากการศึกษาหาข้อมูลรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์และทักษะความสามารถของตัวเอง โดยควรศึกษาให้มีความเข้าใจ และนำเงินออมที่เก็บไว้ ทยอยนำมาลงทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ 

5. บริหารจัดการภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ 

สำหรับผู้มีรายได้ในจำนวนที่เกินฐานภาษี ซึ่งจำเป็นต้องมีการยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีรายได้บุคคลธรรมดาเป็นประจำในทุกต้นปี แม้ว่าจะเป็นวัยเพิ่งเริ่มทำงาน การบริหารจัดการภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ ก็มีความจำเป็น ที่จะทำให้สามารถประหยัดเงิน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ โดยควรวิเคราะห์ระดับภาษีที่จะต้องจ่าย และควรเลือกรูปแบบการลงทุนที่ช่วยลดอัตราภาษี ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวม การซื้อประกันชีวิต การบริจาคเงิน ฯลฯ 

คงไม่มีใครปฏิเสธว่าการทำงานก็เพื่อให้ได้เงิน แต่การได้เงินมาแล้วนำไปใช้จ่ายจนหมด ไม่มีเหลือเก็บ เหลือลงทุน ก็ไม่ใช่สิ่งที่เหมาะสม สำหรับผู้ที่ต้องการสร้างความมั่นคง มั่งคั่งให้กับตัวเอง ดังนั้น แม้จะเป็นวัยที่เพิ่งก้าวมาเป็นมนุษย์เงินเดือน มีรายได้ประจำเป็นครั้งแรก ก็ควรเรียนรู้บริหารเงินอย่างเป็นระบบ ทั้งรายรับ รายจ่าย เงินออม และเงินสำหรับการลงทุนเพื่อเป้าหมายต่าง ๆ เพราะการวางแผน และลงมือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้ความฝันที่วางไว้สามารถเป็นจริงได้ และความสุข ความสบายในอนาคตก็จะเป็นเป้าหมายที่ไม่ไกลเกินเอื้อมถึง

อ่านเพิ่มเติม: จิตวิทยาการลงทุน

เรื่องที่คล้ายกัน

Leave a Comment